Strona Główna BIP Strona Główna
Wojska Obrony Terytorialnej
 

Przejdź do: www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

 

https://terytorialsi.wp.mil.pl/

 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Źródło: www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

Jak krok po kroku zostać Terytorialsem

 

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Źródło: www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

Pierwsze trzy brygady zostały już sformowane; pozostałe jednostki powstaną do końca 2019 roku.

Aktualnie w 7 Pomorskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa formowanie batalionu lekkiej piechoty w Malborku oraz 2 pododdziałów w Gdyni.
Szkolenie podstawowe tzw.”16-tki” obejmie ochotników, którzy do tej pory nie pełnili czynnej służby wojskowej i zostanie zakończone uroczystą przysięgą. Natomiast dla osób, które odbyły czynną służbę wojską przewidziane jest 8-dniowe szkolenie wyrównawcze (4 weekendy x 2 dni) .
Osoby z terenu administrowanego przez WKU w Słupsku, które zdecydują się na pełnienie służby w Malborku lub w Gdyni, w niedalekiej przyszłości będą mogły przenieść się do Słupska, gdzie w 2019 roku planowane jest także utworzenie batalionu lekkiej piechoty.

 

 

 

Punkt informacyjny w WKU w Słupsku:

p. Agnieszka SZÓSTAKIEWICZ - tel. 261 458 828

p. Marta MIELCAREK - tel. 261 458 802

e-mail:

 

ANKIETA KANDYDATA DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ

 

 ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ DLA KANDYDATA DO OBRONY TERYTORIALNEJ