Strona Główna BIP Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa 2019
 
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

Kwalifikacja wojskowa w roku 2019 na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Słupsku odbędzie się w terminach:

 MIASTO SŁUPSK 01.04.2019 r. 19.04.2019 r.

 
 POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA NR 1 W SŁUPSKU
DLA OSÓB Z MIASTA SŁUPSK

Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 8
 POWIAT SŁUPSK 25.02.2019 r. 28.03.2019 r.
 
POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA NR 2 W SŁUPSKU
– DLA OSÓB Z TERENU POWIATU SŁUPSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Słupsku
ul. Szarych Szeregów 14
 POWIAT LĘBORK 04.03.2019 r. 26.03.2019 r.

 
POWIATOWA KOMISJA LEKARSKA W LĘBORKU
DLA OSÓB Z TERENU POWIATU LĘBORSKIEGO

Starostwo Powiatowe Lęborku
ul. Czołgistów 5

OBOWIĄZEK STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2019  MAJĄ:

  1. mężczyźni urodzeni w 2000 r.,
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
  3. osoby urodzone w latach 1998 – 1999:
    • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    • czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły  wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  4. kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo,  psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik weterynarii,
  5. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1982)