Strona Główna BIP Strona Główna
Kontakt
 

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Słupsku

ul. Bohaterów Westerplatte 8  

76-200 Słupsk

 

tel.  261 45 88 22

fax. 261 45 88 31


Oficer prasowy Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Słupsku

tel. 261 45 88 04

Pytania dotyczące rekrutacji do służby wojskowej prosimy

przesyłać na adres e-mail:

 

______________________________________________________________
 

NOWA NUMERACJA TELEFONÓW W SIŁACH ZBROJNYCH RP >>>>

 ______________________________________________________________

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień


tel. 261 458 822

Szef wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień


tel. 261 458 822

Szef wydziału rekrutacji

kmdr ppor Mirosław OLSZEWSKI

tel. 261 458 822

 

 
Narodowe Siły Rezerwowe
tel. 261 45 88 28

Ćwiczenia rotacyjne żołnierzy NSR
tel. 261 45 88 02

Służba przygotowawcza
tel. 261 45 88 27

Służba zawodowa
tel. 261 45 88 17

Szkolnictwo wojskowe
tel. 261 45 88 36
Terytorialna służba wojskowa
tel. 261 45 88 28
tel. 261 45 88 02

Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, kursy oficerskie i podoficerskie
tel. 261 45 88 33

Referent prawno-administracyjny
tel. 261 45 88 05

Rekonwersja kadr
tel. 261 45 88 36

Zaświadczenia z przebiegu służby wojskowej (szer. kat.”A” – powyżej 55 r.ż.; pdf. i of. kat.„A”– powyżej 63 r.ż.; z kat.”E” – wszystkie roczniki)
tel. 261 45 88 28

Ewidencja żołnierzy rezerwy, duplikat książeczki wojskowej, zaświadczenia z przebiegu służby wojskowej (szer. do 55 r.ż.; pdf. i of. do 63 r. ż.):
  • miasto i gmina Słupsk, miasto i gmina Kępice – tel. 261 45 88 16
  • miasto i gmina Lębork, miasto i gmina Ustka, miasto i gmina Łeba oraz gminy: Cewice, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Smołdzino i Wicko – tel. 261 45 88 18

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Marta KRAKOWIECKA
tel. 261 21 21 53