Strona Główna BIP Strona Główna
ePUAP
 

Zestawienie linków do usług udostępnionych w ePUAP

 
Nazwa usługi
Link do usługi

Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej