Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

WITAMY NA STRONIE WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SŁUPSKU

 

Adres:
ul. Bohaterów Westerplatte 8
76-200 Słupsk

tel. 261 458 822
fax 261 458 831

 Email  


  

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW:
 poniedziałek, wtorek,
czwartek, piątek
8:00 - 15:00
środa 8:00 - 16:30


Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach podań, skarg i wniosków
w każdą środę w godz. 13.00 – 16.00 (po uzgodnieniu z referentem prawno – administracyjnym)

 

     


 


 
 
PRZYPOMINAMY: TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO SŁUŻBY KANDYDACKIEJ UPŁYWA 31.03.2019 R.
 
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
WE WROCŁAWIU

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
W WARSZAWIE

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
W GDYNI


 KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019PRZYPOMINAMY
 
W dniu 15 MAJA 2019 r. mija termin składania wniosków na 12-miesięczne szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie)
 
POSZUKUJEMY
 
Absolwentów uczelni wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach wskazanych w decyzji MON nr 101 z dnia 9 sierpnia 2018 r., w tym na kierunkach finansowych - broszura informacyjna MON
 LEGIA AKADEMICKA

OCHOTNICZE SZKOLENIE DLA STUDENTÓW

 

 
 Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku należy:

  • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  • administrowanie rezerwami osobowymi;
  • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
  • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, zawodowej i kandydackiej;
  • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
  • promocja obronności i służby wojskowej.


Wojskowa Komenda Uzupełnień Słupsku administruje obszarem obejmującym:

  • miasta: Słupsk, Ustka, Łeba, Lębork;
  • gminy: Cewice, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka, Wicko.


Swoim zasięgiem działania WKU w Słupsku obejmuje obszar o powierzchni 3054 km2., zamieszkały przez około 263 tys. ludności.


MAPA DOJAZDU