Strona Główna BIP Strona Główna
Strona Główna
 

WITAMY NA STRONIE

WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W SŁUPSKU

 

godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: od 8.00 do 15.00

środa: od 8.00 do 16.30

telefon: 261 458 822

      

 

 

 

 

 Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach podań, skarg i wniosków w każdą środę w godz. 13.00 – 16.00 (po uzgodnieniu z referentem prawno – administracyjnym) 


 

 

UWAGA

 Na podstawie Decyzji Nr 158/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2016r. w sprawie udzielenia dnia 27 maja 2016r. dniem wolnym od służby i pracy żołnierzy zawodowych oraz pracowników informuję, że dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku:
- 27 maja 2016 r. ustala się dniem wolnym od pracy
- 04 czerwca 2016 r. wyznacza się dniem pracy.
Godziny przyjęć interesantów w dniu 04.06.2016 r.: 8.00-15.00
 
 
Podstawa:
 • §2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r.
  w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. Nr 76, poz. 505 z późn. zm.)
 • Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11.05.2016 r.
  w sprawie ustalenia dnia 27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
 • Decyzja Nr 158/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2016r. w sprawie udzielenia dnia 27 maja 2016r. dniem wolnym od służby i pracy żołnierzy zawodowych oraz pracowników
  

 

Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2016 r.

Informujemy, że planowane jest uruchomienie w II-giej połowie bieżącego roku studium oficerskiego dla 150 kandydatów w ramach 12-miesięcznego szkolenia wojskowego dla cywilnych absolwentów uczelni wyższych oraz 20 kandydatów w ramach 6-miesięcznego szkolenia wojskowego dla podoficerów zawodowych.
Stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP planowane jest również uruchomienie naboru na 6-miesięczne studium oficerskie dla 20 podoficerów zawodowych w korpusie osobowym ogólnym, w grupie zarządzania.

Projekt Decyzji MON

 


 WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

nowy rodzaj Sił Zbrojnych
przyjmujemy pierwszych chętnych!

 
Informujemy, że z dn. 31.07.2015 r. na stronie www.obywatel.gov.pl funkcjonuje serwis dotyczący usług administracji rządowej. Zapraszamy do korzystania z serwisu.
Dostępny jest również rządowy system informacji telefonicznej
pod nr tel. 222 500 115
 

 
Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień w Słupsku należy:
 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi;
 • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, zawodowej i kandydackiej;
 • udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego;
 • promocja obronności i służby wojskowej.

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień Słupsku administruje obszarem obejmującym:

 • miasta: Słupsk, Ustka, Łeba, Lębork;
 • gminy: Cewice, Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Nowa Wieś Lęborska, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka, Wicko.

 

Swoim zasięgiem działania WKU w Słupsku obejmuje obszar o powierzchni 3054 km2., zamieszkały przez około 263 tys. ludności.

  

MAPA DOJAZDU

 

Zapraszamy na stronę www.wojsko-polskie.pl

 

stat4u